Omtaler

«Boka er ein munter avskjedssang til alle velmeinte pedagogiske konsept, ei ideell gåvebok til alle foreldre, nåverande eller blivande, som dermed får grundige«leksjonar» i det uhyre kompliserte og uventa spennande tilværet med småbarn – den krevjande og gåtefulle foreldrekunsten. Dette må vera ei ideell gåve- og trøystebok til alle nye og «oppbrukte» foreldre.»

John Solsvik, Dagen 21. november 1997