tilbake

Den aller første natten

40 historier til trøst, ettertanke og glede

Gjenfortalt av Benedicte Hambro og Hilde Eskild

ISBN 978-82-7895-039-5
Innbundet, 127 sider (juni 2007)
Kr 228,-

For pressen

Fortellingene forfatterne har valgt og bearbeidet for denne boken, handler om hvordan mennesker takler livet når det blir vanskelig. De viser hvordan menneskene ser muligheter og lyspunkter tross motgang. Til alle tider har menneskene brukt fortellinger i hverdagen – til å forklare, til å trøste og til å oppmuntre. Den aller første natten er ingen selvhjelpsbok med ferdige løsninger. Fortellingene prøver bare å gi svar på det uforklarlige og helt uunngåelige, og de setter på underfundig, klokt og usentimentalt vis menneskenes liv i perspektiv. Uansett kultur, religion og livsstil lever vi med visshet om at vi vil oppleve savn, tap og sorg.

Da de to erfarne fortellerne og forfatterne Benedicte Hambro og Hilde Eskild selv opplevde tap, sorg og alvorlig sykdom i sin nærmeste familie, begynte begge å lete etter fortellinger som satte ord på de mange følelser som dukket opp. De fant mange! 40 av dem finnes i denne boken.

Benedicte HambroBenedicte Hambro underviser ved Høgskolen i Oslos desentraliserte fortellerutdanning og ved Ringerike Folkehøgskole.

 

Hilde EskildHilde Eskild er lærer på en kombinert barne- og ungdomsskole i Lillesand.

Begge har bred erfaring som pedagoger, kursholdere og fortellere for både barn, ungdom og voksne. Benedicte Hambro og Hilde Eskild arrangerer også fortellerstunder for alle aldre og anledninger og fortellerverksteder for barn og unge. Forfatterne holder også kurs for lærere og andre pedagoger, for næringslivet o.a.

(Foto av Hilde Eskild: HelgeStudio)

Andre utgivelser:
Snikk, snakk, snute
Livet er som et banantre
Lese eller fiske?
Hva er vitsen?

Hilde Eskild har dessuten skrevet barneboka Onkel Jarles himmelske frokoster og dokumentarboka Kaffe, karamell og vanlijesaus.