Omtaler

«Peterson reflekterer klokt og svært innsiktsfullt over hva som skjer når morens språkevne går i oppløsning. Hun samligner det med et stillas som demonteres i tilfeldig rekkefølge. Samtidig som de gjenværende ordene blir brukt på nye måter, språket blir poetisk og billedrik – uventede sammenstillinger oppstår. … En liten perle av en bok dette. Vakker, vemodig og virkningsfull.»

sekser SINDRE HOVDENAKK I VG, 18.2.2007

«Jag vet inte om jag är ovanligt hjärtlös, men jeg skrattar og skrattar. Og det är ju ganska otippat att en bok om en pensionerad skolbibliotekarie som får Alzheimer og dör skal kvala in som årets roligaste bok.»

LENA KVIST I SVENSKE SMÅLANDSPOSTEN

«Här finns inte bara den språkliga mognad man kan förvänta av en rutinerad kulturjournalist, utan också en känsla för bilder och en nyfikenhet som är någon annans: författarens.»

SVENSKA DAGBLADET

«En synnerligen välskriven bok, både dramatiserad och klarögd»

AFTONBLADET

«… en starkt berörande bok, som närstående till Alzheimer-drabbade både kan känna igen sig i och hämta kraft ur»

ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN