Utdrag

Noen smakebiter

«Det finnes ikke empirisk belegg for om hva som skjer når det blir mange eldre og svært få unge i et hypermoderne samfunn. I dag vet vi ikke hvilke konsekvenser det vil få at flertallet av befolkningen plutselig bare vil ha rundt 20 år igjen av livet. [...] Hvis livet vårt bare er en utgiftspost og vi er for gamle til å bli holdt i live av naturen, må vi stille oss et nærliggende spørsmål. Vil samfunnet forsørge oss med alt vi trenger av proteser og operasjoner? I klartekst betyr det at spørsmål om aktiv dødshjelp, men også selvmord som følge av skyldfølelse og kostnader ved liv og død, vil by på store utfordringer i mange land i lang tid framover.»

Krigen mellom generasjonene

«På en måte er krigen mellom generasjonene den eldste og samtidig den mest moderne av alle kriger. Den er eldst fordi den er biologisk programmert [...] Den er mest moderne fordi den i årtusener bare har blitt utkjempet som en psykologisk krig, en ordkrig full av ydmykelser. De unge dreper de eldre ved å ødelegge deres identitet. Det skjer nesten utelukkende ved hjelp av språk og bilder.
Psykologisk krigføring ødelegger selvtilliten ved å frarøve ham eller henne som blir eldre troen på sin skjønnhet, sine fem sanser og ikke minst forstanden. Sofokles’ sønn gikk for retten og forlangte at hans 90 år gamle far ble erklært umyndig. På denne måten håpet sønnen å arve familiens formue, på samme måte som mange andre sønner har gjort mot sine fedre. [...]
Det handler alltid om at de eldre står i veien for de unge. De unge klager på de eldre og vil gjerne ha arven sin eller overta eiendommen mens de gamle ennå lever.»

Krigen mellom dem som har barn og dem som ikke har barn

«Dramatikken for de eldre forsterkes av at det kommer til å bli flere barnløse blant de eldre i midten av århundret enn noen gang før. Alle barn har foreldre, men ikke alle voksne har barn..[...] Og det skal ikke mye fantasi til for å tenke seg at slagene vil være ekstra vonde der aldrende mennesker som verken har barn eller gjenlevende foreldre, må hevde seg mot dem som kan trekke seg tilbake bak festningsmurer av familiestrukturer.
Florida er en av de eldste statene i USA, demografisk sett. Der prøver enslige menn og kvinner ut alternative adopsjonsformer. De investerer i utdanning for foreldreløse barn i håp om å sikre seg lojalitet senere i livet. [...] «Man har kanskje ikke forstått det ennå,» skriver økonomen Peter G. Peterson, «men den voldsomme konsentrasjonen av eldre i Florida, 19 prosent av befolkningen, er framtiden som venter menneskeheten. Dagens Florida er målestokken, og alle industrinasjoner er i ferd med å nå denne, og de kommer til å overskride den. Italia gjorde det allerede i 2003, Japan vil gjøre det i 2005, Tyskland i 2006, Frankrike og England vil overgå dagens Florida rundt 2016 og USA i 2021.»

Aldersdiskrimineringen og fordommer

«Fiendens propaganda kommer til å forsøke å få oss til å miste troen på vår livsoppgave. Fienden er overalt. Det kan være eldre eller unge mennesker, reklame og media, byråkrater som vil umyndiggjøre oss og tror de kan definere en livsarbeidstid. De vil bruke alle mulige triks for å erobre og kolonialisere vårt selvbilde. Angrepet begynner ved vårt eget speilbilde og ender i hjernen.
Det finnes to angrepsbølger, begge like uhyrlige, som vi bare må innstille oss på. Den første kan vi kalle «gammel og stygg» (speilbildet) og den andre «gammel og senil» (hjernen). Vi må ikke tro på noen av dem. Vi må ikke gå i fella og kaste bort emosjonelle og intellektuelle ressurser på å frykte framtiden. Vi har ennå behov for dem.»

Men Schirrmacher understreker samtidig at de eldre også selv er med på å definere seg ut av samfunnet. De begynner bevisst å snakke langsommere, tror selv at de er glemsomme og snakker mest om sine plager. Ved hjelp av de nyeste forskningsresultatene prøver Schirrmacher å komme slike klisjeer til livs.

«[...] vi må lære at det går an å bli 70, 80 eller 90 år uten å bli stum. Men først og fremst må vi leve, selv om denne appellen kan høres merkelig ut i dag. [...] Klisjeen om at unge mennesker har mye å lære før de kan bli hørt, er en pedagogisk fordom. Fordommene om at eldre har glemt mye, ikke lenger kan lære noe nytt og ikke skal bli hørt, er et angrep på menneskeverdet. Vi må løse oss fra vår egen tillærte tankegang for å fatte det uhyrlige i denne prosessen.»

Babyboomerne må starte et komplott

«Hvis vi ikke lykkes med å definere alderdom på nytt og se på den som en av de mest enestående sivilisatoriske prestasjonene menneskene noen gang har oppnådd, kommer vi til å havne i en verden som bygger på aktiv dødshjelp. Hvis vi, framtidens eldre, derimot tenker på vår egen alderdom på en ny måte, kan vi endre samfunnets holdninger til alderdommen.[...] Babyboom-generasjonen forandret alt de kom over i løpet av livet. Nå opplever vi den siste og største forandringen, at de blir gamle. Den som synes at de var plagsomme som tenåringer og uspiselige som unge voksne, kommer til å bli forundret over dem som eldre. De vil forlange et helsevesen og en eldreomsorg som i alle fall er på nivå med det foreldrene deres fikk, selv om de utgjorde en langt mindre gruppe. De kommer til å tvinge samfunnet til å befatte seg med helsespørsmål, og de vil tvinge oss til å befatte oss med gerontologi, altså læren om alderdommen og aldringsprosessene, enten vi vil eller ikke.»

Mens USA forbereder seg på det store alderdomsskjelvet, virker Europa foreløpig helt uforberedt. Alt skjer her samtidig: den lave fødselsraten, ungdomsdyrkingen blant aldrende babyboomere og den høye forventede levealderen.

«Det samme gjelder for en retrokult rundt drikkevarer, matvarer, biler, filmer og fjernsynsshow. Alt dette er på sitt vis minnene til en generasjon som ikke har gjort noen andre historiske erfaringer. Reklamefolk og filmindustrien har åpenbart ennå ikke skjønt at situasjonen har forandret seg. Men det er de som avgjør hvordan morgendagens eldre vil leve ut sine roller, og enda viktigere, hvordan kommende ungdommer vil bli trukket inn i de store omveltningsprosessene i samfunnet. »

Utdrag fra: Metusalem-komplottet
Oversatt av Guro Søvik