tilbake

Snikk, snakk, snute

En praktisk bok om muntlig fortelling

Hilde Eskild & Benedicte Hambro

ISBN 82-7895-034-2, ISBN-13: 978-82-7895-034-0
Med illustrasjoner av Mats Rehnman
Hft., 21x14,8 cm, 208 sider (2005, ny revidert og utvidet utgave)
Kr 238,-

 

Snikk, snakk, snute er en gullgruve for alle som er interessert i muntlig fortelling – med en lang rekke praktiske eksempler, oppgaver og fortellinger.

Mens den første delen av boka handler om å fortelle selv – om hvordan man tilegner seg en fortelling, husker den og forteller den – er den andre delen tenkt som en idébank for lærere, førskolelærere og andre som ønsker å inspirere barn og unge til å uttrykke seg muntlig. Noen oppgaver er spesielt tilrettelagt for de minste. Forfatterne har flettet inn 30 fortellinger fra sin egen skattekiste som kan brukes i mange forskjellige sammenhenger.

Benedicte HambroBenedicte Hambro underviser ved Høgskolen i Oslos desentraliserte fortellerutdanning og ved Ringerike Folkehøgskole.

 

Hilde EskildHilde Eskild er lærer på en kombinert barne- og ungdomsskole i Lillesand.

Begge har bred erfaring som pedagoger, kursholdere og fortellere for både barn, ungdom og voksne. Benedicte Hambro og Hilde Eskild arrangerer også fortellerstunder for alle aldre og anledninger og fortellerverksteder for barn og unge. Forfatterne holder også kurs for lærere og andre pedagoger, for næringslivet o.a.

(Foto av Hilde Eskild: HelgeStudio)

Andre utgivelser:
Den aller første natten
Livet er som et banantre
Lese eller fiske?
Hva er vitsen?

Hilde Eskild har dessuten skrevet barneboka Onkel Jarles himmelske frokoster og dokumentarboka Kaffe, karamell og vanlijesaus.