Omtaler

«Med sin kombinasjon av egne erfaringer, gode råd, praktiske eksempler og kunnskap om fortellingen som fenomen, har Eskild og Hambro skrevet ei lærerik og nyttig bok, ikke minst for dem som arbeider med barn. Gjennom hele boka har forfatterne i tillegg supplert med fortellinger fra nær og fjern, noe som både virker inspirerende og viser ulike måter å bruke fortellinger på.»

Johan Roald Pettersen, Utdanning 10/2003

«Muntlig fortelling har alltid stått sterkt i Norge, ikke minst i skole og barnehage. Kjærkomment er det at vi nå har fått en norsk bok om det å fortelle. Begge forfattere har solid bakgrunn, Hilde Eskild fra barne- og ungdomsskole, Benedicte Hambro fra folkehøgskole og Høgskolen i Oslos fortellerutdanning. De kan begge hente eksempler fra mange års erfaring som fortellere. [...] Denne boka er så praktisk rettet at du vil ha glede av den uansett egen bakgrunn. Det er tydelig at forfatterne selv kjenner til det de vil formidle, og alle problemstillinger knyttet til det. Her er virkelig mye å hente for alle interesserte! [...] Slik boka er lagt opp, med hovedvekt på at dette skal være lett å praktisere, er det en nyttig og verdifull bok for alle som vil bruke fortelling. I tillegg er det en leseverdig og inspirerende bok, ikke minst fordi forfatterne fletter inn fortellinger fra nær og fjern. Dette er en bok mange vil få glede av, den gir noe både til ’nye’ og ’gamle’ fortellere.»

Marit Hassel, Barnebokforum, 2/2003

«Nu er der så utgivet en aktuel og særdeles pædagogisk grundbog om fortællerkunstens væsen, og hvorledes man kan lære sig at beherske den.»

(Højskolebladet 3/2003).

«Heldige er de barna som møter fortellende voksne! Snikk, snakk, snute er et meget velkomment bidrag til et av de viktige temaene i barnehage og skole; den muntlige fortellingen. [...] Mitt forslag er: kjøp denne boka, les den og la deg inspirere til å prøve ut de forskjellige oppgavene; sett av tid på personalmøter til å snakke litt om hvordan du/dere vil bruke den muntlige fortellingen; ta gjerne kontakt med en forteller som kan hjelpe dere til å komme i gang.»

Ann-Elin Lium, forteller og kulturpedagog, Pedagogisk Bokorm 02/2003